Geschiedenis 1970 t/m 1980

De Geschiedenis van TV Ter Aar( de eerste 10 jaar)

Bladerend in het document “Hoogtepunten 5 jaar in het verenigingsleven”, opgesteld door de heren C.de Koning en A.H.M. Muschter op 8 februari 1975 komt men interessante zaken tegen.
De oprichters zijn: A.Ras, A.E. van der Ham en W.D.Keulemans. Zij hebben ervoor gezorgd dat er op 20 oktober 1971 een raadsbesluit van Gedeputeerde Staten lag, waarin de aanleg van twee tennisbanen werd goedgekeurd.

Opmerking: Uit het statuut lijkt dat de feitelijke oprichtingsdatum 28 januari 1970 is 

De toeloop tot de kersverse vereniging was zo groot, dat men overwoog een ledenstop in te voeren. Nadat het gemeentebestuur de wijze van exploitatie en de baanhuur had vastgesteld vond er op 20 november 1971 een vergadering plaats waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de contributie kon worden vastgesteld. Het tennispark “Aardam” was een feit.
Het eerst gekozen bestuur bestond uit de volgende leden: W.D.Keulemmans (voorzitter), S.Sietsma (2e voorzitter), R.Groeneveld-van Gils (penningen), A.H.M.Muschter (secretaris), A.E.van der Ham (wedstrijden).
In het genoemde boek staan foto’s van een maagdelijk stuk grond, waarop zelfs geen huizen te zien zijn. Dan op 8 juli 1972 staan een 30-tal mensen met paraplu’s verzameld rondom een houten keet, met daarnaast de Hollandse vlag. Er staat een foto in van de “eerste burger” op weg naar het lint. Sprekers zijn o.a. Hr.Spek namens de Sportraad, dhr van Aalst van de KNLTB. Verder staan er foto’s van een demonstratie van tennissende leden met alleen een hek aan de achterzijde van de banen.
In juni 1972 werd een bouwcommissie gevormd, bestaande uit; H .Hoopman, J.Koeleman en E.van der Laan. In juli van dat jaar kwam de bouwvergunning (de vlotte medewerking van de gemeente werd genoemd). 1973 werd het jaar van het clubhuis. De architect was dhr. Hoopman. Subsidie werd gevraagd aan het NSF, de gemeente en de provincie. De kosten werden gedrukt door veel zelfwerkzaamheid (3000 uur). Bovendien werd er een certificatenlening uitgeschreven (200 certificaten à fl.50), welke in een tijdsbestek van 10 jaar werd uitgeloot.
Op 12 februari 1973 sloeg burgemeester van der Poel de paal voor de nieuwe kantine. Op 11 augustus 1973 opende de burgervader van der Poel met een sleutel het clubgebouw.
De sleutel werd op zeer originele wijze afgeleverd. Immers, het ging per vliegtuig en werd met een parachute boven het terrein gedropt.
Na de opening werd tot in de late uurtjes feest gevierd in hun nieuwe clubhuis.
In 1974 verscheen het eerste clubblad met de naam “Topspin”. Op 23 mei 1975 werd het eerste lustrum gevierd met een receptie en een jeugdtoernooi. In de lustrumcommissie zat L.Parlevliet en de jeugdleidster was Lenie van der Pluym.
Voor fl 800,00 was er een varend lustrumfeest op” één der Avifaunaschepen” met een muzikale omlijsting van vier personen. De tocht ging over de Braasemermeer.
Er was zelfs een lustrumlied. Het refrein ging alsvolgt:
MOE, D’R IS EEN TENNISCLUB IN TER AAR
’T ZAL JE CLUB MAAR WEZEN
MOE, ER IS EEN TENNISCLUB IN TER AAR
’T ZAL JE CLUB MAAR ZIJN
IN JANUARI VOOR EEN VIJFTAL JAREN
BEGONNENZIJ NOG ZONDER GRIJZE HAREN
MOE, ER IS EEN TENNISCLUB IN TER AAR
’T ZAL JE CLUB MAAR ZIJN

Daarnaast waren er 9 coupletten
De drank- en Horecawet, gaande over het verstrekken van zwak-alcoholische dranken bij bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, gaf de club toestemming om vanuit het clubhuis de gasten van alcoholische drankjes te voorzien.

In 1980 wordt het 2e lustrum gevierd. Er is dan een juniorenfeest met disc jockey, een feest voor senioren bij Teisterman met een band. Verder is er een luilaktoernooi, een fietspuzzeltocht en een ladiesday. Er was zelfs workshop poppenkast voor de kleuters in het Dorpshuis.
Inmiddels zijn er drie banen en 290 leden, te lezen in de lustrumuitgave van 1980. Maar er zijn gesprekken gaande met de gemeente over uitbreiding van het complex.
J.Breure(voorzitter van 1977-1980) meldt in een terugblik dat men druk discussieerde of de vereniging een recreatievereniging of een wedstrijdvereniging moest worden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485