Het Tennispark

De tennisvereniging Ter Aar (TVTA) heeft haar tennisvelden in het landelijk gelegen Ter Aar.
Dit dorp maakt deel uit van de gemeente Nieuwkoop en ligt ca. 8 km ten noorden van Alphen aan de Rijn.
Het tenniscomplex bestaat uit 6 premiumgravelvelden (gravel onderafschot), en 1 padelbaan en is voorzien van een fraai clubhuis (= baan 6).

Het totale tennispark is in 2018 volledig vernieuwd.
Het ledental van de vereniging schommelt doorgaans rond de 350 en komt redelijk overeen met de door de KNLTB gestelde normen.
De vereniging heeft de luxe dat er veel vrijwilligers zijn, die het bestuur en de diverse commissies bemensen. Het tennispark wordt goed onderhouden door de technische commissie, de wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie organiseren externe en interne competities.
De commissie nieuwe leden maakt nieuwe leden bekend met de vereniging en zorgt voor beginnende contacten met andere (nieuwe) leden.

Men kan gebruik maken van de lessen door gediplomeerde trainers.
De contributie bedraagt € 140 euro per jaar. Voor de jeugd is de training in dit bedrag inbegrepen. Tevens worden van deze contributie de bijdragen aan de diverse competities betaald.
De kantine commissie zorgt voor het beheer van de kantine, waaraan ieder lid een steentje moet bijdragen. Elk lid heeft tot taak enkele bardiensten per jaar te verrichten.

Op deze wijze draagt men bij aan de gezelligheid . De banen zijn voorzien van verlichting, zodat men ’s avonds tot 23.00 uur kan tennissen. Het tennisseizoen loopt van begin april tot eind oktober.
Vanaf het terras heeft men goed zicht op de banen, zodat men kan meegenieten van de te spelen wedstrijden of van het recreatietennis van de leden. Het hoogtepunt van het tennisseizoen voor TVTA het Open toernooi (Aarlandentoernooi. Daarnaast zijn de clubkampioenschappen en de onderlinge competities zeer populair.

Na afloop van de gespeelde tennispartij is het heerlijk toeven op het terras, als het weer het toelaat. Het beleid van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering, die doorgaans in de wintermaanden plaatsvindt.

Mocht u geïnteresseerd geraakt zijn, neem dan contact op met de ledenadministrateur, die op de website (www.tvteraar.nl) vermeld staat. U vindt daar ook de inschrijvingsformulieren en de aanwijzingen voor een correcte inschrijving.

Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485