Gebruik accommodaties bij T.V.T.A.

Niet-leden mogen GEEN  gebruik maken van de tennisbanen en/of de Padelbaan
Elk lid van TVTA wordt verzocht daarop toe te zien en zo nodig de zwartspelers te verzoeken het tennispark te verlaten.
Uitzondering:
Men kan wel als niet-lid zijnde worden geïntroduceerd.
Zie hiervoor de introductie-regeling.

Voor aanmelding als lid:
Bel of mail de ledenadministrateur:
Ger  Otto: 0172-604651 e-mail: [email protected]
of
Kijk op de website voor een aanmeldingsformulier: www.tvta.nl

Rookverbod
Het rookverbod in de Tabakswet is van toepassing op sportkantines en sport accommodaties. Derhalve mag er in het clubhuis niet worden gerookt
Sportcentra die het rookverbod niet handhaven kunnen een boete krijgen van driehonderd euro voor de eerste overtreding tot 2.400 euro bij herhaling. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Dat betekent dat de VWA controleert of bedrijven en instellingen zich aan deze wetten houden, strafbare feiten opspoort en waar nodig maatregelen treft.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485