Regeling kantinedienst:

Alle leden hebben de verplichting om minimaal 2 bardiensten per seizoen te draaien.
Regels m.b.t. het vervullen van bardiensten

•      Bardiensten worden op de TVTA website getoond en op Barboek.
•      Je bent zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst(en).

Je dient zelf voor vervanging te zorgen!


•      De kosten van afkoop van de bardienst zijn € 60 Afkoop dien je voor aanvang van het tennisseizoen kenbaar te maken aan de kantinecommissie (zie website)

•    De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt €75


•      Bij elke bardienst ligt er een formulier op datum en diensttijd, welke na afloop van de bardienst (getekend) dient te worden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485